Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

ΕΣΥ

όταν εσύ δεν είσαι
μαζί μου
εγώ δεν είμαι
μαζί μου
γιατί
είμαι μαζί σου

μ' ακόμη
όταν εσύ
είσαι μαζί μου
εγώ δεν είμαι
μαζί μου
γιατί
μου αλλάζεις τα φώτα.

Thomas  Talger