Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η ΜΟΝΑΞΙΑ,

πέρνει αξία, όταν οι σελίδες της
μεταμορφώνονται, σε βιβλίο ερωτικό
που δεν τελειώνει ποτέ!